Hệ thống ISO và
Chứng nhận phù hợp

Trở thành thương hiệu được tin chọn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm cống bê tông cốt thép và cấu kiện bê tông đúc sẵn

Sứ mệnh

VỚI KHÁCH HÀNG: Cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm.
VỚI ĐỐI TÁC: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, hợp tác cùng phát triển.
VỚI NHÂN VIÊN: Tạo dựng môi trường làm việc công bằng, văn minh và chuyên nghiệp.
VỚI XÃ HỘI: Tích cực đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng

Giá trị cốt lõi

TÂM: Luôn làm việc có tâm và phục vụ khách hàng trên nền tảng đạo đức.
TRÍ: Suy nghĩ và làm việc với một tầm nhìn hướng về tương lai
TÍN: “Một lần mất tín vạn lần mất tin”, lấy chữ Tín xây dựng thương hiệu

Giá trị
cốt lõi

TÂM: Luôn làm việc có tâm và phục vụ khách hàng trên nền tảng đạo đức.
TRÍ: Suy nghĩ và làm việc với một tầm nhìn hướng về tương lai
TÍN: “Một lần mất tín vạn lần mất tin”, lấy chữ Tín xây dựng thương hiệu